Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení.

TOVAR V AKCII

naša cena 20,00 €
naša cena 15,00 €
naša cena 15,00 €

KONTAKTY

PhDr. Ján Hromý
Palkovičova 16
821 08 Bratislava
tel: 0907459670
napíšte nám

TOP PREDAJ

naša cena 15,00 €

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Spôsob objednávania v eshope www.ramynaokuliare.sk

Objednať  je možné len tie modely okuliarov, ktoré máme na sklade. Vyberte okuliarový model, počet kusov, spôsob dodania a platby, zadajte Vašu úplnu adresu a objednávku odošlite. Dostanete automaticky email - potvrdenie objednávky.

Následne Vám vystavíme a zašleme PREDFAKTÚRU s číslom účtu a variabilným symbolom , ktorú uhradíte prevodom na účet v mbank. Poštovné pri platbe predom na účet je 2,50 €. Po pripísani úhrady na účet Vám nasledujúci pracovný deň zašleme objednaný tovar ako doporučenú zásielku Slovenskej pošty na Vašu adresu.

V prípade, že zvolíte spôsob platby na dobierku poštovné sa zvýši na 4,50 €. Zásielku  odosielame po Vašom potvrdení objednávky na dobierku nasledujúci pracovný deň. Pre značný počet neprevzatých zasielok na dobierku si vyhradzujeme právo niektorým zákazníkom zaslať objednaný tovar iba na predfaktúru - platba na predom na účet.

2. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že objednaný tovar nechcete zašlite zrušenie objednávky na email: ramynaokuliare@gmail.com  Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

3. Dodacie podmienky

Lehota doručenia by nemala prekročiť 3 pracovných dní od prijatia platby za objednaný tovar  na naš účet.  Ponúkaný tovar máme na sklade. Vašu objednávku expedujeme v deň pripísania platby na náš účet, najneskôr však do 3 pracovných dní. Po vybavení objednávky zasielame emailom podacie číslo zasielky.

Ak zásielku nedostanete do 5 pracovných dní od oznámenia o jej odoslaní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne emailom.


Spôsob dodania a platba

Objednaný tovar  zasielame výlučne doporučene  Slovenskou poštou.

4. Poštovné a balné

Doporučene na Vašu adresu 2.trieda  :  2,50

Spôsob platby:

- platba za objednaný tovar  predom na  účet  v m bank :  0,0  €

/ číslo účtu a variabilný symbol Vám zašleme v predfaktúre/

- dobierka  : doplatok k poštovnému   2,00  €

5. Odstúpenie od zmluvy /storno objednávky, vrátenie tovaru/

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (§ 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar a to do 3 dní od doručenia tovaru predávajúcemu výlučne  BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM na účet uvedený kupujúcim. Poštovné náklady na dodanie kupujúcemu  a VRÁTENIE TOVARU predávajúcemu pri odstúpeni od zmluvy znáša KUPUJÚCI. Tovar nám vráťte ako  doporučenú zásielku.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU,  buď prostredníctvom e-mailu na adresu ramynaokuliare@gmail.com alebo poštou do 14 pracovných dní.

Neohlásené zásielky nebudú prevzaté,  preto  je potrebné, aby ste nás informovali vopred o úmysle vrátiť tovar. Vrátený tovar zaslaný formou na dobierku nebude prijatý!

E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy:

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa...............(číslo objednávky)............. a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar /okrem poštovného za dodanie tovaru, ktoré sa v zmysle obch. podmienok nevracia/ vo výške........ eur na účet číslo……................................................/uveďte číslo Vášho  účtu v tvare IBAN/.

Meno a priezvisko. Dátum a podpis

Zároveň kupujúci v lehote 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Tovar nesmie vykazovať žiadne  známky poškodenia ani používania.

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

PhDr. Ján Hromý

Palkovičova 16

821 08 BRATISLAVA


6.Záručné a reklamačné podmienky


Na predávaný tovar  je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov.


Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru alebo  na opotrebenie tovaru jeho  používaním. Odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje za reklamáciu.

Postup pri reklamácii.

Po prevzatí tovaru si prezrite dodaný tovar a ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby,  oznámite  nám ihned zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Reklamovaný tovar vám vymeníme za bezchybný alebo vám za tento tovar vrátime peniaze. Tovar zasielajte ako doporučenú zásielku. Pri vrátení reklamovaného tovaru na dobierku nebude táto zásielka prijatá.

Lehota na vybavenie reklamácie.


Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Kupujúci môže podať sťažnosť  v prípade  neuznanej reklamácie aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

7. Záverečné ustanovenia.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a akceptuje ich.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemui za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami  Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane  osobných údajov.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje  odberateľov z obchodnej komunikácie použije len v zmyle uvedeného zákona a v žiadnom prípade ich neposkytne tretej  strane.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval oznámenie IS eshopu www.ramynaokuliare.sk pod číslom 2497

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15. 01. 2012.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV